O CZASOPIŚMIE

„Finanse” są czasopismem naukowym wydawanym przez Komitet Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk. Misją czasopisma jest wspomaganie rozwoju badań naukowych m.in. poprzez prezentację nowych ujęć teoretycznych oraz rozwijanie i propagowanie wiedzy z zakresu finansów. Wszystkie artykuły publikowane w czasopiśmie „Finanse” są recenzowane. Czasopismo indeksowane jest w bazach CEJSH, Indeks Copernicus, BazEkon, bazie publikacji Biblioteki Narodowej, Issuu oraz POL-Index.

SKŁAD REDAKCJI CZASOPISMA
  • dr hab. Dariusz Wawrzyniak, prof. UE, Redaktor naczelny, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • prof. dr hab. Stanisław Flejterski, Wydział Ekonomiczny w Szczecinie WSB w Poznaniu
  • prof. dr hab. Krzysztof Jackowicz, Akademia im. Leona Koźmińskiego w Warszawie
  • prof. dr hab. Monika Marcinkowska, Uniwersytet Łódzki
  • prof. dr hab. Jerzy Węcławski, UMCS
  • dr hab. Magdalena Zioło, prof. US, Uniwersytet Szczeciński
  • dr Aleksander Mercik – Sekretarz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Redaktorzy tematyczni:

dr hab. Jan Koleśnik, prof. nadzw. SGH (bankowość) – Szkoła Główna Handlowa
dr hab. Paweł Niedziółka, prof. nadzw. SGH (finanse) – Szkoła Główna Handlowa

RADA PROGRAMOWA
prof. dr hab. Krzysztof Jajuga (redaktor statystyczny) – UE we Wrocławiu
prof. dr hab. Teresa Famulska – UE w Katowicach
prof. Marcin Kacperczyk – Imperial College London
prof. Vaclovas Lakis – Uniwersytet w Wilnie
prof. Marina Liebiedieva – Uniwersytet w St. Petersburgu
prof. dr hab. Jerzy Nowakowski (redaktor statystyczny) – SGH
prof. dr hab. Maria Sierpińska – UE w Krakowie
prof. dr hab. Jan Szambelańczyk – UE w Poznaniu
prof. dr hab. Ryszard Wierzba – Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Dmitrij Sorokin – Instytut Ekonomii Nauk Federacji Rosji, Członek Korespondent Rosyjskiej Akademii Nauk
prof. Max Urchs, Professor of Philosophy of Science, EBS Business School, Wiesbaden
prof. Simona Beretta – Università Cattolica del Sacro Cuore w Mediolanie
prof. Lucjan T. Orłowski – Sacred Heart University w Fairfield, USA