"Finanse" są czasopismem naukowym wydawanym przez Komitet Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk.
Misją czasopisma jest wspomaganie rozwoju badań naukowych oraz propagowanie wiedzy z zakresu finansów.
Więcej
Zapraszamy do składania artykułów do publikacji w czasopiśmie.
Prosimy zapoznać się ze wskazówkami dla autorów.
Wraz z tekstem artykułu prosimy przesłać wypełnione oświadczenie Autora i ewentualnie oświadczenie o współautorstwie.
Wskazówki dla autorów