Nr 1 (9) 2016
Andrzej Sławiński
The limits of monetary policy effectiveness
Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Paweł Smaga
Systemy bankowe w krajach postkomunistycznych na tle krajów wysoko rozwiniętych – analiza porównawcza
Jan L. Bednarczyk
Forward guidance (ogłaszanie zamiarów) jako narzędzie polityki pieniężnej
Jacek Karwowski
Negative interest rates and Islamic finance
Adam Adamczyk, Sławomir Franek
Tax structures in OECD countries – An empirical analysis
Sławomir Franek
Trwałość reguł fiskalnych jako kryterium ich oceny
Katarzyna Kreczmańska-Gigol
Koszty windykacji polubownej w świetle badań empirycznych
Tomasz Uryszek
Primary Deficit Indicator, Tax Gap, and Fiscal Sustainability – Evidence from Central and Eastern EU Member States
Magdalena Redo
Znaczenie efektu Q Tobina dla skuteczności polityki pieniężnej
Arkadiusz Orzechowski
Analiza efektywności obliczeniowej opcji na przykładzie modelu F Blacka i M Scholesa cz. 1
Arkadiusz Orzechowski
Analiza efektywności obliczeniowej opcji na przykładzie modelu F Blacka i M Scholesa cz. 2
Marcin Wiśniewski
Klasyfikacja i kwantyfikacja ryzyka portfelowego w zarządzaniu długiem samorządowym w Polsce
Krzysztof Waliszewski
Przewidywany wpływ dyrektywy hipotecznej na rynek pośrednictwa i doradztwa kredytowego w Polsce – studium teoretyczno-empiryczne
Anna Leszczyłowska
Postulat niedyskryminowania oszczędności w podatku dochodowym a lokowanie środków na IKE i IKZE
Anna Doś, Monika Wieczorek-Kosmala
Ryzyko, efekty zewnętrzne i konflikty interesów w strukturze kapitałowej banków – ujęcie teoretyczne
Marcin Potrykus
Inwestycje w surowce w połączeniu z polskim rynkiem kapitałowym Analiza ryzyka i efektywności
Anna Kasprzak-Czelej
Relacja cen złota i srebra w procesie inwestowania w metale szlachetne w Polsce
Bartosz Jura
Upadłość przedsiębiorstw na rynku publicznym i niepublicznym w Polsce
Komitet Nauk o Finansach PAN na III kadencję (2015–2018)
Dorota Burzyńska, Dagmara Hajdys
Konferencja Katedr Finansowych 2016 „Granice finansów XXI wieku” – wnioski i rekomendacje
Małgorzata Zaleska
Relacja z sesji plenarnej Komitetu Nauk o Finansach PAN
Jerzy Węcławski
Konkurs o Nagrodę Prezesa Polskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów