O CZASOPIŚMIE

“Finance” is a scientific journal published by the Committee on Financial Sciences of the Polish Academy of Sciences. The mission of the magazine is to support the development of scientific research, among others through the presentation of new theoretical approaches and the development and promotion of knowledge in the field of finance. All articles published in the journal Finance are reviewed. The magazine is indexed in the CEJSH, Copernicus Index, BazEkon, National Library publication base, Issuu and POL-Index databases.

Journal Editorial Board

Dr hab. Dariusz Wawrzyniak, prof. UE, Redaktor naczelny, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Prof. dr hab. Stanisław Flejterski, Uniwersytet Szczeciński
Prof. dr hab. Krzysztof Jackowicz, Akademia im. Leona Koźmińskiego w Warszawie
Prof. dr hab. Monika Marcinkowska, Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Jerzy Węcławski, UMCS
Dr hab. Magdalena Zioło, prof. US, Uniwersytet Szczeciński
Dr Aleksander Mercik – Sekretarz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Thematic editors:

Dr hab. Jan Koleśnik, prof. nadzw. SGH (bankowość) – SGH
Dr hab. Paweł Niedziółka, prof. nadzw. SGH (finanse) – SGH

Scientific Board
Thematic editors: Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga (redaktor statystyczny) UE we Wrocławiu
Prof. dr hab. Teresa Famulska – UE w Katowicach
Prof. Marcin Kacperczyk – Imperial College London
Prof. Vaclovas Lakis – Uniwersytet w Wilnie
Prof. Marina Liebiedieva – Uniwersytet w St. Petersburgu
Prof. dr hab. Jerzy Nowakowski (redaktor statystyczny) – SGH
Prof. dr hab. Maria Sierpińska – UE w Krakowie
Prof. dr hab. Jan Szambelańczyk – UE w Poznaniu
Prof. dr hab. Ryszard Wierzba – Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Dmitrij Sorokin – Instytut Ekonomii Nauk Federacji Rosji, Członek Korespondent Rosyjskiej Akademii Nauk
Prof. Max Urchs, Professor of Philosophy of Science, EBS Business School, Wiesbaden
Prof. Simona Beretta – Università Cattolica del Sacro Cuore w Mediolanie
Prof. Lucjan T. Orłowski – Sacred Heart University w Fairfield, USA