Zjawisko negatywnej selekcji na rynku kredytowym w Polsce jako skutek asymetrii informacji
Malwina Łańcuchowska, Karolina Patora
Uniwersytet Łódzki