Wykluczenie finansowe osób 50+ w kontekście dostępnej oferty bankowej
Marika Ziemba, Krzysztof Świeszczak, Monika Marcinkowska
Uniwersytet Łódzki