Wspomnienie o profesorze Michale Kolupie
Tomasz Michalski, Jerzy Nowakowski