Wspólna europejska podstawa opodatkowania a obciążenia podatkowe przedsiębiorstw w Polsce
Anna Leszczyłowska
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu