Wdrażanie budżetu zadaniowego w jednostkach samorządu terytorialnego
Sławomir Franek, Marcin Będzieszak, Teresa Lubińska
Uniwersytet Szczeciński

W artykule przedstawiono doświadczenia we wdrażaniu budżetu zadaniowego w jednostkach samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego. Ze względu na aktywność podsektora rządowego sektora finansów publicznych w obszarze budżetu zadaniowego, można w najbliższym czasie oczekiwać intensyfikacji prac nad spójną metodyką dla samorządu. W artykule przedstawiono główne założenia metodyki budżetu zadaniowego dla jednostek samorządu terytorialnego oraz wskazano determinanty definiowania zadań i podzadań dla samorządu gminnego i powiatowego.
Słowa kluczowe: budżet zadaniowy, jednostki samorządu terytorialnego, planowanie budżetowe