Uwarunkowania kursu złotego względem euro w perspektywie przystąpienia do mechanizmu ERM2
Wawrzyniec Michalczyk
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu