Trwałość reguł fiskalnych jako kryterium ich oceny
Sławomir Franek
Uniwersytet Szczeciński