Systemy bankowe w krajach postkomunistycznych na tle krajów wysoko rozwiniętych – analiza porównawcza
Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Paweł Smaga
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie