Struktura finansowania przedsiębiorstw w krajach rozwiniętych i krajach rozwijających się
Przemysław Garsztka, Katarzyna Schmidt
Poznań University of Economics and Business
DOI: DOI: 10.24425/finanse.2019.131518