Stopy zwrotu w operacjach finansowych międzynarodowych i transgranicznych
Jerzy Nowakowski, Krzysztof Borowski
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Obliczenie stóp zwrotu w przypadku inwestycji na rynkach międzynarodowych musi uwzględniać zmianę kursu walutowego w okresie inwestowania. W najprostszym przypadku jest to zmiana kursu walutowego waluty, w jakiej inwestor dokonuje obliczeń w stosunku do waluty kraju w którym ulokowane zostały aktywa. Zagadnienie to zdecydowanie komplikuje się przy dywersyfikacji ryzyka i przeprowadzeniu inwestycji w kilku krajach. W artykule przedstawiony zostanie problem kalkulacji stóp zwrotu z inwestycji na rynkach międzynarodowych bez zabezpieczenia i z zabezpieczeniem pozycji (hedge) w przypadku arytmetycznych i geometrycznych stóp zwrotu.