Sprawozdanie z konferencji naukowej “WROfin 2010 Bankowość detaliczna – idee, modele, procesy”
Dariusz Wawrzyniak
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocïawiu