Sprawozdanie z konferencji katedr Finansów w Poznaniu w 2010 r.
Ryszard Mikołajczak
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu