Samodzielność dochodowa samorządu gminnego w świetle regulacji ustawowych od 1990 r.
Hubert Goska
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu