Ryzyko jako kategoria informacyjna
Tomasz Zieliński, Jan Kaczmarzyk
Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach