Ryzyko, efekty zewnętrzne i konflikty interesów w strukturze kapitałowej banków – ujęcie teoretyczne
Anna Doś, Monika Wieczorek-Kosmala
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach