Rozstrzygnięcie siódmej edycji Konkursu o Nagrodę Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk
Jerzy Węcławski
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie