Rola i znaczenie ubezpieczeń gospodarczych w systemie ochrony przedsiębiorstwa przed ryzykiem
Monika Wieczorek-Kosmala
Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

System ochrony przedsiębiorstwa przed ryzykiem stanowi układ różnorodnych instrumentów ochronnych. W układzie tym przedsiębiorstwo może zastosować ubezpieczenie, które jest specyficznym instrumentem ochrony przed ryzykiem. Specyfika ta wynika z mechanizmu transferu ryzyka z przedsiębiorstwa na ubezpieczyciela i rzutuje na rolę i znaczenie ubezpieczenia w systemie ochrony przedsiębiorstwa przed ryzykiem. Ubezpieczenie nie może bowiem samodzielnie stanowić systemu ochrony, ale dopełnia całości będąc komplementarnym bądź substytucyjnym względem pozostałych instrumentów ochrony.