Relacja z sesji plenarnej Komitetu Nauk o Finansach PAN
Małgorzata Zaleska
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie