Relacja cen złota i srebra w procesie inwestowania w metale szlachetne w Polsce
Anna Kasprzak-Czelej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie