Recenzja książki “Standardy kapitałowe banków. Bazylejska Nowa Umowa Kapitałowa w polskich regulacjach nadzorczych” Moniki Marcinkowskiej
Leszek Dziawgo
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu