Polityka makroostrożnościowa jako narzędzie łagodzenia procyklicznej działalności banków
Anna Dobrzańska
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie