Ocena zapotrzebowania na kapitał ryzyka w przedsiębiorstwie – propozycja wykorzystania wskaźników finansowych
Monika Wieczorek-Kosmala, Joanna Błach
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach