Normatywne uzasadnienie finansowej aktywności władzy publicznej
Artur Walasik
Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Celem artykułu jest określenie normatywnych przesłanek aktywności władzy publicznej w zakresie gromadzenia oraz rozdysponowania funduszy. W związku z powyższym w opracowaniu wyodrębniono zagadnienia dotyczące fundamentalnych założeń normatywnej teorii finansów publicznych oraz pojęcia i systematyki niesprawności mechanizmu rynkowego, uzasadniających ad minimum aktywność finansową władzy publicznej. W dalszych częściach podjęto zagadnienia odniesione do możliwości wykorzystania instrumentów fiskalnych dla ograniczenia kosztów zewnętrznych oraz indukowania korzyści zewnętrznych.