Nauka o finansach publicznych w świetle paradygmatu zrównoważonego rozwoju
Maciej Cieślukowski
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu