Makroekonomiczne determinanty stóp zwrotu na rynkach surowców w warunkach finansjalizacji
Adam Zaremba
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu