Koszty windykacji polubownej w świetle badań empirycznych
Katarzyna Kreczmańska-Gigol
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie