Konkurs o Nagrodę Prezesa Polskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów
Jerzy Węcławski
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie