Konferencja Katedr Finansowych 2016 „Granice finansów XXI wieku” – wnioski i rekomendacje
Dorota Burzyńska, Dagmara Hajdys
Uniwersytet Łódzki