Konferencja Katedr Finansowych 2015 pt.: „Bankowość, Finanse, Ubezpieczenia. Teoria i Praktyka” – wnioski i rekomendacje
Jan Koleśnik, Emil Ślązak
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie