Klasyfikacja i kwantyfikacja ryzyka portfelowego w zarządzaniu długiem samorządowym w Polsce
Marcin Wiśniewski
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu