Inwestycje w surowce w połączeniu z polskim rynkiem kapitałowym Analiza ryzyka i efektywności
Marcin Potrykus
Politechnika Gdańska