Forward guidance (ogłaszanie zamiarów) jako narzędzie polityki pieniężnej
Jan L. Bednarczyk
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach