Dywidenda jako źródło dochodów budżetu państwa w Polsce
Szymon Filipczak, Jakub Krawczyk
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu