Decyzje w obliczu „niepewnych ryzyk” – rola heurystyk i nurtu racjonalności adaptacyjnej
Tomasz Potocki, Krzysztof Opolski