Atrakcyjność inwestycyjna inwestycji alternatywnych
Waldemar Aspadarec
Uniwersytet Szczeciński