Analiza efektywności obliczeniowej opcji na przykładzie modelu F Blacka i M Scholesa cz. 1
Arkadiusz Orzechowski
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie